Fotogaléria 2015 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2015
Marec v knižnici
Čitateľský krúžok
Deti z materskej školy
Deti zo školského klubu
Klub dôchodcov
Špeciálna základná škola
170. výročie v Maľarni
Projekt Čítajme si 2015
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Aktivity komunitného centra
Aktivita dospelí - práca na PC
Aktivita s deťmi - júl 2015
Stretnutie matiek v knižnici a pri PC
Návrat na obsah