Fotogaléria 2016 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2016
"Živá knižnica"
Prváci z Hermanoviec
Marec v knižnici
Deti z materskej školy
Základná škola
Špeciálna základná škola
Školský klub detí
Klub dôchodcov
Noc s Andersenom
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice
Projekt Čítajme si 2016
Základná škola
Základná škola s materskou školou
Divadelné predstavenie "Dáma vo fialovom"
"Živá knižnica" - 28.11.2016
Čítame s Osmijankom
Mikulášske popoludnie
Návrat na obsah