Fotogaléria 2018 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2018
Vyhodnotenie II. ročníka Osmijanka
Prvácka pasovačka
Čítajme si 2018
Dievčatko s veľkou fantáziou
Literárna súťaž - 1. a 2. stupeň Špeciálna základná škola Jarovnice
Noc s Andersenom
Týždeň mozgu - seniori
Deň ľudovej rozprávky
Týždeň mozgu - základná škola
Exkurzia - špeciálna základná škola
Týždeň slovenských knižníc - materská škola
Týždeň slovenských knižníc - ZŠ Uzovské Pekľany
Návrat na obsah