Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Obecná knižnica – príspevková organizácia
Obecná knižnica ako príspevková organizácia bola zriadená zriaďovacou listinou dňa 20.11.2009, následne po schválení finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z fondu Európskeho spoločenstva na rekonštrukciu a stavebnú úpravu kaštieľa v Jarovniciach.

Predmetom jej činnosti je poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom.

Riaditeľkou Obecnej knižnice je od 1.12.2011 Bc. Mária Dobrovičová.

Obecná knižnica organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity a spolupracuje s ostatnými miestnymi a regionálnymi inštitúciami pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít v obci a regióne. Organizuje a uskutočňuje poznávacie a prezentačné aktivity smerujúce k uchovaniu kultúrneho dedičstva obce, regiónu a aktívne sa podieľa na rozvoji kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.
Adresa
Obecná knižnica
Jarovnice č. 225
082 63
Kontakty
Pevná linka: 051/3811856

Riaditeľka
Bc. Mária Dobrovičová
0944 918 196
kniznica@jarovnice.sk

Metodik počítačového centra
Martina Benetinová
0948 198 170
Počet návštev od 1.9.2015
Návrat na obsah