Počítačové centrum - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Počítačové centrum
Súčasťou príspevkovej organizácie je Počítačové centrum, ktoré slúži nielen občanom obce, ale aj celého regiónu na výchovno-vzdelávacie účely. Počítačové centrum  umožňuje získanie základných počítačových zručností formou bezplatných kurzov pre začiatočníkov a pokročilých,  prístup k internetu.

Pre návštevníkov centra je k dispozícii 19 osobných počítačov, 15 z nich je určených pre priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, kurzy a 4 pre tzv. rýchly prístup a na individuálne vzdelávanie. Pre systematickú výučbu je v centre aj dataprojektor a interaktívna tabuľa. Materiálne vybavenie centra bolo súčasťou už spomínaného projektu.

Našim cieľom je vzbudiť záujem u detí, mladých, nezamestnaných, starších a inak znevýhodnených skupín o možnosti využitia ponúkanej  informačnej a komunikačnej techniky.

Kurzy prebiehajú po dobu 3 mesiacov, kde sa účastníci majú možnosť naučiť základné informácie o počítači, o používaní základných programov, ktoré tvoria súčasť MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), o tvorbe e-mailových schránok, o využívaní internetu na vyhľadávanie informácií a na komunikáciu so svojimi blízkymi prostredníctvom informačnej techniky.

Počítačové centrum aktívne funguje od 1.4.2014. K 31.12.2014 sme zrealizovali 2 kurzy  pre deti zo  základných škôl  a 1 individuálny kurz pre dospelých s celkovým počtom 145 účastníkov – z toho 6 dospelých. Priestory počítačového centra sú k dispozícii aj pre školy, ktoré sídlia v našej obci,  na hodiny  informatiky a realizovanie počítačových krúžkov.
Metodik počítačového centra
Martina Benetinová
0948 198 170
Fotogaléria počítačového centra
Návrat na obsah