Podujatia_cl_16 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Deň ľudovej rozprávky 2017
Myšlienka sláviť Deň ľudovej rozprávky vznikla v rámci kampane „Slovensko Dobšinskému“ pri príležitosti 180. výročia od jeho narodenia. Bolo to v roku 2008. Odvtedy každý rok 16. marca v knižniciach, školách, škôlkach a možno aj v domácnostiach ožívajú rozprávkové postavy a ich príbehy. Aj naša knižnica 16. marca oslavovala slovenského rozprávkara.

Ponuku prehĺbiť si vedomosti o Pavlovi Dobšinskom prijali v dopoludňajších hodinách piataci zo ZŠ Jarovnice 192 a odpoludní žiaci zo Školského klubu pri ZŠ s MŠ v Jarovniciach.

O tom, že Pavol Dobšinský sa narodil 16. marca 1828 v Slavošovciach, že celý život zbieral slovenské rozprávky, okrem toho bol aj pedagógom, redaktorom, publicistom, etnológom, prekladateľom a mnoho iných zaujímavostí z jeho života – sa naši návštevníci dozvedeli formou prezentácií o jeho živote a diele.

V druhej časti programu sme sa im snažili ukázať bohatstvo ľudových rozprávok zábavnou formou cez rôzne doplňovačky, osemsmerovky, skladačky, hádanie významu zastaraných slov...

Každý rok je pre deti v tento deň vymyslená nová súťaž. Rok 2017 je na tému: Poskladaj si ľudovú rozprávku. Propozície súťaže nájdete na stránke www.murovacitaren.sk. Súťaž trvá do 31.  5. 2017. Zapojte vaše deti do súťaže a ukážte im, že ľudové rozprávky sú stále krásne a aktuálne.
12. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah