Podujatia_cl_19 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Pasovanie prvákov za čitateľov
Naša knižnica ani tento rok nezabudla na svojich najmenších čitateľov. V stredu 17. mája  sa v našej knižnici po druhýkrát uskutočnilo podujatie, keď jedenásť prvákov zo školského klubu pri ZŠ s MŠ v Jarovniciach bolo slávnostne pasovaných za čitateľov knižnice.

Sľubu prvákov predchádzalo splnenie úloh, kde deti dokázali, ako sa za celý školský rok skamarátili s abecedou. Ukázali, že poznajú písmenká, prečítali nám básničky, zahrali divadielko  a pohľadali stratenú abecedu. Pri plnení úloh ich povzbudzovali kamaráti druháci zo školského klubu. Po prečítaní sľubu, v ktorom sa zaviazali chrániť slovo a knihy, boli následne mečom pasovaní. Nakoniec sa nám podpísali na pamätnú listinu, ktorá teraz zdobí našu knižnicu. Na pamiatku si odniesli pamätný list a malý darček.

Želáme našim novým čitateľom veľa radosti z prečítaných kníh a veríme, že sa v knižnici budeme naďalej pravidelne stretávať.
12. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah