Podujatia_cl_1a - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
„Čítajme si 2014“
Vo štvrtok 5.6.2014 bolo vo viacerých knižniciach na Slovensku veľmi rušno. Výnimkou tento rok nebola ani naša Obecná knižnica v Jarovniciach. V tento deň prebiehal v knižniciach celoslovenský projekt Čítajme si a my sme sa zapojili po prvýkrát. Išlo o najpočetnejší detský čitateľský maratón, ktorý organizovala Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF.

Spolupracovali sme so základnými školami v našej obci, ktoré túto akciu privítali s radosťou, a tak sme dokázali vytvoriť harmonogram maratónu. Keďže naša obec je špecifická početnou rómskou populáciou, o to viac sme sa tešili, že sa do čítania zapojili aj rómski žiaci. Pre veľký záujem zúčastnenia sa projektu, sme vytvorili dve paralelné miesta na čítanie. Žiakom, učiteľom a samozrejme aj nám sa to veľmi páčilo, čo k atmosfére celého dňa len pridalo na kráse a chuti čítať.

Z dvoch základných škôl sa samotného čítania, a tým aj zapísania sa do rekordu, zúčastnilo spolu 127 detí.

Vedenie Obecnej knižnice týmto vyjadruje vďaku všetkým zúčastneným žiakom, učiteľom a samozrejme aj riaditeľom škôl, ktorí boli ochotní zapojiť sa do projektu. Taktiež ďakujeme aj terénnym asistentkám, ktoré sa aktívne podieľali na priebehu samotného čítania.

Veríme, že o rok nás bude viac.
12. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah