Podujatia_cl_20 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Čítajme si 2017
Na Slovensku sa už po desiatykrát  mali  možnosť knižnice a školy zapojiť do hromadného čítania detských kníh spolu so svojimi čitateľmi a žiakmi. Do 6 hodinového čitateľského maratónu sa už po štvrtýkrát zapojila aj naša Obecná knižnica.

Priestory našej knižnice naplno ožili 31.5.2017, keď od rána od 9-tej hodiny až dopoludnia do 15-tej sa u nás vystriedalo 150 detí spolu v sprievode učiteľov a asistentov. Pozvanie k spolupráci prijali učitelia a žiaci obidvoch základných škôl v našej obci a my sme tak mohli spolu odštartovať 10 celoslovenský ročník čitateľskej súťaže Čítajme si 2017.

Cieľom celej akcie je poukázať na význam detskej literatúry pre čitateľa, ktorá hovorí ich jazykom. Mladší žiaci čítali  knihy od Dušeka Dušana: Babka na rebríku a Pištáčik. Starší žiaci spoznávali hrdinov  z kníh od Toni Revajovej: Zlom väz Johanka a Johankina veľká rodina.

Tohto roku sa zapojilo oficiálne na Slovensku 46 040 detí.

Spracovala: Bc. Mária Dobrovičová
12. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah