Podujatia_cl_21 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Osmijankova literárna záhrada
Do odvážneho dobrodružného putovania s Osmijankom sa v 13. ročníku pustilo 8279 žiakov z 276 školských kolektívov z rôznych kútov Slovenska. Do tohto celoslovenského projektu sa zapojili cez našu knižnicu aj 2 kolektívy žiakov zo ZŠ Jarovnice 192. Dňa 8. júna 2017 sme s našimi „osmijankovcami“, žiakmi z 3. A a 4. A triedy slávnostne ukončili veľké literárne 6 mesačné putovanie. Ako vyzeralo naše putovanie za peknými knižkami, nezvyčajnými dobrodružstvami a ich hrdinami?

Na úplnom začiatku nášho putovania sme sa zoznámili s Osmijankom a jeho mamou Kristou Bendovou. Z vlastne vyrobených kapsičiek sme vyberali Osmijankove rozprávky a takto sme spoznávali nášho kamaráta,  ktorého potom deti nakreslili.

V ďalekom Švédsku sme spoznali  tetu Astrid Lindgrenovú, slávnu spisovateľku, autorku knižky o  Pippi Dlhej Pančuche. Vyrábali sme vily Vilôčky pre Pippi Dlhú Pančuchu a nakoniec z toho bolo 3D mestečko pre všetky postavičky z príbehu.

Na Zamagurí pod Muráňom vyrástol Peter Glocko, autor kníh pre deti a mládež. V rozprávke o obryni Babuli sme sa dostali do tajomného sveta pastierikov Jendruša a Janteka. Naučili sme sa spievať pesničku Pod Muráňom stojí lipka zelená.

Keď sme sa s Osmijankom pohli ďalej, zbadali sme okolo seba veľa hávede, ktorá do každej správnej záhrady patrí. Čo je to Hávedník, sme sa dozvedeli z knižky českého spisovateľa Jiřího Dvořáka. Hádali sme hádanky o hmyze, vyrábali sme v nadživotnej veľkosti hávednícke zvieratká, ktoré poznáme.

Spisovatelia Krista Bendová a Tomáš Janovic vymysleli triedu, v ktorej sa okrem prírodopisu či hudobnej výchovy vyučuje žalovanie, šepkanie, klebetenie. Vypočuli a prečítali sme si básne o celkom (ne)obyčajnej triede Kristy Bendovej, akou je aj tá naša. Deti vyrábali vlastné rozvrhy hodín, kde sa objavili hodiny ako šuškanie, tancovanie, opisovanie, spanie a mnoho ďalších.

Cestou z neobyčajnej triedy sme v záhrade objavili domček a v ňom spolu so spisovateľom Dušanom  Dušekom  aj  jeho knižku Babka na rebríku. Vyrobili sme rebríky zo zápaliek pre našu babku, a stromy dobrých skutkov pre celú triedu.

Putovali sme ďalej a dostali sme sa do začarovanej krajiny, kde sme pribehli na pomoc Osmijankovi. Pre deti sme si pripravili osem prekážok podľa prekážkových rozprávok, ktoré museli rovnako ako Osmijanko prekonávať. Hádali hádanky, spievali, ochutnávali neznáme jedlá, vymýšľali rýmy, aj si zašportovali. Po každej zdolanej prekážke získali slová, ktoré nakoniec zložili do šifry na záchranu princeznej.

Potom nás Osmijanko zaviedol do Zapadáčika, v ktorom bývala naša kamarátka Johanka, hrdinka z knihy od spisovateľky Tone Revajovej. Deti písali list, ktorý mali možnosť vložiť do obálky a napísať adresu. Podobne ako Johanka dostala na pamiatku diplom od svojich spolužiakov,  aj naše deti vyrobili  diplomy pre svojich kamarátov.

Na poslednom stretnutí sme vytvorili vlastný knižný strom, kde jeden list stromu predstavoval  jedno naše stretnutie. Každý „osmijankovec“ dostal aj pamätný lístok z Osmijankovej literárnej záhrady a malý darček.

Naša knižnica sa zapojila do projektu po prvý krát. Mali sme aj trocha obavy, ako to naše deti zvládnu, či tie úlohy nebudú náročné. Už pri prvom stretnutí sa naše obavy rozplynuli. Touto cestou chcem poďakovať aj triednym učiteľkám Mgr. Mitrovej Alene a Mgr. Kandráčovej Kataríne za ich ochotu pripravovať sa s deťmi na tieto stretnutia, pretože oni najlepšie vedeli o schopnostiach  a talentoch svojich detí.
12. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah