Podujatia_cl_25 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc každý rok vyhlasujú v marci Týždeň slovenských knižníc. 19. ročník celoslovenského podujatia v tomto roku sa uskutočnil v dňoch 5. - 11. marca pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.

Týždeň slovenských knižníc má jasne stanovený cieľ, ktorým je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne ale aj vzdelávacie inštitúcie v prostredí, kde sa nachádzajú. Naša - vaša Obecná knižnica v Jarovniciach, sa v tomto týždni snažila viac zviditeľniť svoju činnosť cez ponúkané aktivity a podujatia. Našu knižnicu v tomto týždni navštívilo viac ako 140 návštevníkov zo základných a materských škôl z Jarovníc a z Uzovských Peklian.  

Po informatívno - vzdelávacom programe a predstavení knižnice si deti knihy čítali, prezerali. Mladšie deti kreslili rozprávkové postavičky, staršie vyrábali rozprávkové škrabošky. Veríme, že našu knižnicu začnú navštevovať v priebehu roka častejšie ako doteraz nielen deti ale aj dospelí. Tešíme sa na vás!
12. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah