Podujatia_cl_26 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Týždeň mozgu 2018
Medzinárodná aktivita Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje už od roku 1996. Slovensko sa aktívne zapája už 11 rok. Podujatia spojené s touto oslavou zastrešuje Slovenská Alzheimerová spoločnosť a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Naša knižnica sa do tohto projektu  zapojila v tomto roku už druhýkrát. V rámci tejto akcie sme zorganizovali 2 podujatia pre deti a pre seniorov.

Vo štvrtok 15. marca k nám do knižnice zavítali žiaci 4. A triedy zo ZŠ Jarovnice 192. Po  krátkej besede o mozgu, o  jeho činnosti a dôležitostí pre život človeka, sme si s deťmi vyskúšali aj zopár testov a cvičení, ako mozog trénovať a lepšie s ním pracovať. Žiaci vymýšľali slová,  zoraďovali čísla, vypisovali druhy oblečenia, zeleniny, ľudských orgánov a iné.

V pondelok 19. marca  zavítali k nám v poobedňajších hodinách naši seniori. Po krátkej prezentácii o fungovaní mozgu, o teoretických návodoch, ako sa o mozog dostatočne starať hlavne v staršom veku, sme aj so seniormi absolvovali praktickú časť. Hravo zvládli niekoľko kognitívnych testov ale aj  koncentračných cvičení z rôznych oblastí nášho života.

Sme presvedčení, že tieto podujatia splnili cieľ upriamiť pozornosť celej verejnosti na mozog a jeho činnosť nie v čase ochorenia a liečby, ale hlavne v oblasti prevencie.
12. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah