Podujatia_cl_27 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Deň ľudovej rozprávky 2018
Na Slovensku sa od roku 2008 deň 16. marec slávi ako Deň ľudovej rozprávky. Tohto roku sme si v tento  deň pripomenuli 190. výročie narodenia nášho najväčšieho slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. V našej knižnici v tento deň tiež ožili nielen rozprávky, rozprávkové príbehy ale aj tradičné ľudové odevy.

Každá ľudová rozprávka v čase svojho vzniku odrážala v tom,  ktorom národe zároveň aj spôsob života, vzťahy, dobro a zlo, lásku a nenávisť cez fiktívne postavy a deje. Aj my sme v knižnici prezentovali deťom zbieranie, odovzdávanie ľudových rozprávok z generácie na generáciu, čítali sme klasické rozprávky Janko Hraško a O troch grošoch.

Do našej knižnice zavítali postupne v tento deň žiaci 2.B, a 2. D triedy zo ZŠ Jarovnice 192, a žiaci zo Školského klubu pri ZŠ s MŠ v Jarovniciach. Po prečítaní rozprávky sme zábavnou ale aj náučnou formou rozprávali o jednotlivých postavách,  plnili sme rôzne úlohy, za ktoré sme zbierali groše.

Tety knihovníčky celý deň prezentovali aj tradičné ľudové oblečenie – kroje z Jarovníc. Pre deti to bol neskutočný zážitok, lebo väčšina z nich videla takýto odev prvýkrát. Ľudová slovesnosť – folklór patrí medzi bohatstvo nášho národa. Nezabúdajme nato a odovzdávajme našim deťom tieto tradície s hrdosťou aj vážnosťou.
12. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah