Podujatia_cl_31 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prvácka pasovačka
V našej knižnici sa 1. júna uskutočnila už tretia slávnostná pasovačka prvákov za ozajstných čitateľov. Slávnosť bola spojená s oslavou medzinárodného  sviatku detí, a z toho sa deti veľmi tešili.

Prváci zo ŠK pri ZŠ s MŠ v Jarovniciach  sa tradične stávajú členmi našej knižnice v septembri, keď zasadnú do školských lavíc. Navštevujú pravidelne knižnicu a postupne si vypožičiavajú knihy s náročnejším obsahom, v závislosti od toho, koľko písmen už poznajú a ako sa im darí v čítaní. Koniec roka je príležitosťou na také malé hodnotenie ich práce a usilovnosti.

Pred samotným pasovaním na nich  čakali 3 stanovištia:  Popletené rozprávky, Rozhádaná abeceda a Už viem čítať, na ktorých museli ukázať svoju odvahu a šikovnosť v čítaní.

Po prečítaní sľubu:  Sľubujem, že budem v mene rozprávok a v mene ich hrdinov mať v úcte slovo, budem chrániť knihy a presadzovať všetko dobré, čo je v nich napísané. Tak sľubujem! Boli mečom slávnostne pasovaní za čitateľov našej knižnice za prítomnosti svojich starších kamarátov zo ŠK. Odovzdaný Pamätný list im bude túto slávnostnú chvíľu pripomínať aj ďalšie roky.
12. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah