Obecná knižnica

Prejsť na obsah
O NÁS
OTVÁRACIE HODINY
Obecná knižnica ako príspevková organizácia bola zriadená zriaďovacou listinou dňa 20.11.2009, následne po schválení finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z fondu Európskeho spoločenstva na rekonštrukciu a stavebnú úpravu kaštieľa v Jarovniciach.

Predmetom jej činnosti je poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom.

Riaditeľkou Obecnej knižnice je od 1.12.2011 Bc. Mária Dobrovičová.

Obecná knižnica organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity a spolupracuje s ostatnými miestnymi a regionálnymi inštitúciami pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít v obci a regióne. Organizuje a uskutočňuje poznávacie a prezentačné aktivity smerujúce k uchovaniu kultúrneho dedičstva obce, regiónu a aktívne sa podieľa na rozvoji kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.
Pondelok
08:00 - 17:00
Utorok
10:00 - 15:00
Streda
08:00 - 17:00
Štvrtok
08:00 - 15:00
Piatok
08:00 - 13:00
Obedňajšia prestávka
12:00 - 13:00
AKTUÁLNE PODUJATIA
POZRITE SI NÁŠ ONLINE KATALÓG
VIRTUÁLNA PREHLIADKA KAŠTIEĽA
KAŠTIEĽ V MINULOSTI A DNES
POZÝVAME VÁS DO MAĽARNE
NÁHODNÁ FOTOGALÉRIA
Počet návštev od 1.9.2015
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah