Podujatia - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Podujatia
Dievčatko s veľkou fantáziou
Noc s Andersenom 2018
V piatok 23. 3. 2018 sa na Slovensku uskutočnil už 13. ročník mediálne najznámejšieho medzinárodného podujatia Noc s Andersenom. Toto medzinárodné podujatie na podporu čítania sa na Slovensku organizuje každý rok okolo dátumu 2. apríla, kedy  sa slávi Medzinárodný deň detskej  knihy, ktorým sa zároveň pripomína dátum narodenia najznámejšieho dánskeho rozprávkara - Hansa Christiana Andersena (2. apríl 1805).

Deň ľudovej rozprávky 2018
Na Slovensku sa od roku 2008 deň 16. marec slávi ako Deň ľudovej rozprávky. Tohto roku sme si v tento  deň pripomenuli 190. výročie narodenia nášho najväčšieho slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. V našej knižnici v tento deň tiež ožili nielen rozprávky, rozprávkové príbehy ale aj tradičné ľudové odevy.

Týždeň mozgu 2018
Medzinárodná aktivita Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje už od roku 1996. Slovensko sa aktívne zapája už 11 rok. Podujatia spojené s touto oslavou zastrešuje Slovenská Alzheimerová spoločnosť a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Naša knižnica sa do tohto projektu  zapojila v tomto roku už druhýkrát. V rámci tejto akcie sme zorganizovali 2 podujatia pre deti a pre seniorov.

Týždeň slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc každý rok vyhlasujú v marci Týždeň slovenských knižníc. 19. ročník celoslovenského podujatia v tomto roku sa uskutočnil v dňoch 5. - 11. marca pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých.

Ochorenia seniorského veku
Obecná knižnica Jarovnice už tradične organizuje podujatia pre obyvateľov našej obce rôznej vekovej kategórie. Ani tentokrát tomu nebolo inak.

Osmijanko druhýkrát v našej knižnici
V dňoch 14. 11. 2017  a 16. 11. 2017 sme slávnostne odštartovali Osmijanka v našej knižnici. Do projektu sme zapojili 2 súťažné kolektívy zo ZŠ Jarovnice 192 – triedy 4. A a  4. B, preto sme aj slávnostné štartovanie robili dvakrát.

Bezpečná jeseň života
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a mesiac október je už dlhodobo spojený s prívlastkom – Mesiac úcty k starším. Práve seniori sú tí, ktorí sa často stávajú obeťami kriminality. Preto sa aj naša organizácia v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Prešove zapojila do celoslovenského policajného projektu „Bezpečná jeseň života“.

Osmijankova literárna záhrada
Do odvážneho dobrodružného putovania s Osmijankom sa v 13. ročníku pustilo 8279 žiakov z 276 školských kolektívov z rôznych kútov Slovenska. Do tohto celoslovenského projektu sa zapojili cez našu knižnicu aj 2 kolektívy žiakov zo ZŠ Jarovnice 192.

„Čítajme si 2017“
Na Slovensku sa už po desiatykrát  mali  možnosť knižnice a školy zapojiť do hromadného čítania detských kníh spolu so svojimi čitateľmi a žiakmi. Do 6 hodinového čitateľského maratónu sa už po štvrtýkrát zapojila aj naša Obecná knižnica.

Pasovanie prvákov za čitateľov
Naša knižnica ani tento rok nezabudla na svojich najmenších čitateľov. V stredu 17. mája sa v našej knižnici po druhýkrát uskutočnilo podujatie, keď jedenásť prvákov zo školského klubu pri ZŠ s MŠ v Jarovniciach bolo slávnostne pasovaných za čitateľov knižnice.

Noc s Andersenom 2017
V piatok 31. 3. 2017 sa na Slovensku uskutočnil už 12. ročník medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, počas ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na „spacích miestach“ v takmer 240 verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska rekordných 10 400 slovenských detí. Priestory našej knižnice sa premenili tento rok na rozprávkovú noc už po druhýkrát.

O Guľkovi Bombuľkovi
Obyčajný Guľko Bombuľko, rozprávková postavička z vlny, si už desiatky rokov podmaňuje srdcia malých i veľkých čitateľov. Do našej knižnice Guľko Bombuľko doputoval vo štvrtok 30. marca 2017 za svojimi kamarátmi „osmijankovcami“ – žiakmi, ktorí sú zapojení do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom.

Deň ľudovej rozprávky 2017
Myšlienka sláviť Deň ľudovej rozprávky vznikla v rámci kampane „Slovensko Dobšinskému“ pri príležitosti 180. výročia od jeho narodenia. Bolo to v roku 2008. Odvtedy každý rok 16. marca v knižniciach, školách, škôlkach a možno aj v domácnostiach ožívajú rozprávkové postavy a ich príbehy. Aj naša knižnica 16. marca oslavovala slovenského rozprávkara.

Týždeň mozgu 2017
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60-tich  krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Aj v priestoroch Obecnej knižnice sme zorganizovali zaujímavé podujatie s touto tematikou pre našich seniorov.
Čítame s Osmijankom
Obecná knižnica Jarovnice sa zapojila do 13. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže ČÍTAME S OSMIJANKOM. Od novembra 2016 do apríla 2017 budeme 2-krát v mesiaci spoločne so žiakmi 3. A a 4.A  zo Základnej školy v Jarovniciach odhaľovať tajomstvá literárnej záhrady a riešiť súťažné úlohy prostredníctvom súťažného zošita, ktorý dostal každý súťažiaci žiak.

Živá knižnica
V pondelok 28.11.2016 nebola Obecná knižnica iba klasickou knižnicou s knihami uloženými v policiach. Na pár hodín sa z nej totiž stala Živá knižnica, ktorá návštevníkom ponúkla možnosť sa s knihou porozprávať, položiť otázky alebo vyjadriť obdiv.

„Kniha – cesta k poznaniu“
Obecnú knižnicu Jarovnice finančne podporil v tomto roku okrem zriaďovateľa aj Fond na podporu umenia, ktorý poskytol knižnici dotáciu vo výške 1000 €  na nákup nových kníh. Naša knižnica zareagovala v apríli tohto roku na výzvu Fondu na podporu umenia a zapojila sa do programu Akvizícia knižníc. Fond na podporu umenia podporil knižnice, ktoré sú evidované v Zozname knižníc SR a splnili podmienky dané poskytovateľom.

Divadelné predstavenie „Dáma vo fialovom
V nedeľu 25.9.2016 o 19. h. sa v barokovom kaštieli v Jarovniciach uskutočnila 10. premiéra divadelného predstavenia Dáma vo fialovom.

Komédia s muzikou a spevom je napísaná na motívy zo života maliara a šarišského rodáka Szinyei Merse Pavla.

Čítajme si 2016“
V roku 2008 sa prvýkrát na Slovensku uskutočnilo podujatie Čítajme si. Tohto roku prebiehal už jeho  9. ročník. Naša knižnica sa tretíkrát úspešne zapojila do tohto čitateľského maratónu.

V posledných rokoch rôzne nové technológie vzdelávania vytláčajú klasické čítanie knihy do pozadia.

Pasovanie prvákov za čitateľov
Prečítaním sľubu a podpisom na Pamätnú listinu, ktorá je oficiálne umiestnená v čitárni našej knižnice, päť prvákov zo ŠK pri ZŠ a MŠ v Jarovniciach bolo dňa 30. mája slávnostne mečom pasovaných za čitateľov knižnice.

Noc s Andersenom
V Obecnej knižnici Jarovnice sa 1.4.2016 po prvýkrát uskutočnilo podujatie pod názvom Noc s Andersenom. V knižnici nocovalo 14 detí vo veku 6 až 10 rokov a štyria dospelí. Vstupenkou na podujatie boli vlastnoručné kresby detí z rozprávok od H. CH. Andersena, ktoré teraz zdobia priestory knižnice.

„Živá knižnica“
Obecná knižnica v spolupráci s organizáciou Amnesty International Slovensko pripravila akciu pod názvom Živá knižnica. Podujatie sa uskutočnilo 3.3.2016 v rámci Týždňa slovenských knižníc. Zúčastnilo sa ho 14 študentov prvého ročníka detašovanej Strednej odbornej školy lesníckej a 26 deviatakov zo Základnej školy.

Szinyei Merse Pál – 170. výročie jeho narodenia
Dňa 22.6.2015 sme v priestoroch barokového kaštieľa spomínali na život a dielo umelca svetového mena, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne. 2. februára tohto roku uplynulo 95. rokov od jeho smrti a 4. júla 170. rokov od jeho narodenia. Pozvanie pána starostu prijali a osláv sa zúčastnili okrem iných aj pokrvní príbuzní umelca žijúci v Maďarskej republike.

Počítačové centrum
V počítačovom centre, ktoré je súčasťou Obecnej knižnice, sme ukončili ďalší, v poradí už tretí kurz pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Túto príležitosť využilo celkom 143 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 6 dospelých osôb, z toho 2 ženy.

„Čítajme si 2015“
Obecná knižnica Jarovnice sa aj tento rok zapojila do najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu na Slovensku ,,Čítajme si 2015“. Cieľom akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne vo viacerých mestách Slovenska a snaha prekonať minuloročný rekord. 

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Dňa 9. júna 2015 prijala pozvanie do našej knižnice známa spisovateľka detských kníh Gabriela Futová. Keďže záujem o stretnutie so spisovateľkou prejavili učitelia oboch našich základných škôl, zorganizovali sme v priebehu dopoludnia dve besedy. Pre žiakov I. stupňa o 9.00 hod. a pre žiakov II. stupňa o 10.30 hod. 
Celkovo k nám do knižnice v tento deň zavítalo 98 detí v sprievode s učiteľmi.

Marec – mesiac knihy
Už tradične mesiac marec spájame s mesiacom knihy. Keď nazrieme do histórie, zistíme, že je tomu tak už od roku 1955. Symbolika je spojená so zberateľom a potulným predavačom slovenských a českých kníh Matejom Hrebendom, ktorý ako nevidiaci chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. V marci 10. (1796) sa narodil, v marci 16. (1880) zomrel.

„Čítajme si 2014“
Vo štvrtok 5.6.2014 bolo vo viacerých knižniciach na Slovensku veľmi rušno. Výnimkou tento rok nebola ani naša Obecná knižnica v Jarovniciach. V tento deň prebiehal v knižniciach celoslovenský projekt Čítajme si a my sme sa zapojili po prvýkrát. Išlo o najpočetnejší detský čitateľský maratón, ktorý organizovala Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF. 

„Nové knihy – nové možnosti“
V novembri 2013 naša organizácia zareagovala na výzvu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na akvizičnú činnosť knižníc. Následne na to sme vypracovali projekt pod názvom „Nové knihy – nové možnosti“, ktorý bol zameraný na nákup nových knižničných jednotiek do našej knižnice.

6. 3. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah