Podujatia2017 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Podujatia v roku 2017
Ochorenia seniorského veku
Obecná knižnica Jarovnice už tradične organizuje podujatia pre obyvateľov našej obce rôznej vekovej kategórie. Ani tentokrát tomu nebolo inak.

Osmijanko druhýkrát v našej knižnici
V dňoch 14. 11. 2017  a 16. 11. 2017 sme slávnostne odštartovali Osmijanka v našej knižnici. Do projektu sme zapojili 2 súťažné kolektívy zo ZŠ Jarovnice 192 – triedy 4. A a  4. B, preto sme aj slávnostné štartovanie robili dvakrát.

Bezpečná jeseň života
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a mesiac október je už dlhodobo spojený s prívlastkom – Mesiac úcty k starším. Práve seniori sú tí, ktorí sa často stávajú obeťami kriminality. Preto sa aj naša organizácia v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Prešove zapojila do celoslovenského policajného projektu „Bezpečná jeseň života“.

Osmijankova literárna záhrada
Do odvážneho dobrodružného putovania s Osmijankom sa v 13. ročníku pustilo 8279 žiakov z 276 školských kolektívov z rôznych kútov Slovenska. Do tohto celoslovenského projektu sa zapojili cez našu knižnicu aj 2 kolektívy žiakov zo ZŠ Jarovnice 192.

„Čítajme si 2017“
Na Slovensku sa už po desiatykrát  mali  možnosť knižnice a školy zapojiť do hromadného čítania detských kníh spolu so svojimi čitateľmi a žiakmi. Do 6 hodinového čitateľského maratónu sa už po štvrtýkrát zapojila aj naša Obecná knižnica.

Pasovanie prvákov za čitateľov
Naša knižnica ani tento rok nezabudla na svojich najmenších čitateľov. V stredu 17. mája sa v našej knižnici po druhýkrát uskutočnilo podujatie, keď jedenásť prvákov zo školského klubu pri ZŠ s MŠ v Jarovniciach bolo slávnostne pasovaných za čitateľov knižnice.

Noc s Andersenom 2017
V piatok 31. 3. 2017 sa na Slovensku uskutočnil už 12. ročník medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, počas ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na „spacích miestach“ v takmer 240 verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska rekordných 10 400 slovenských detí. Priestory našej knižnice sa premenili tento rok na rozprávkovú noc už po druhýkrát.

O Guľkovi Bombuľkovi
Obyčajný Guľko Bombuľko, rozprávková postavička z vlny, si už desiatky rokov podmaňuje srdcia malých i veľkých čitateľov. Do našej knižnice Guľko Bombuľko doputoval vo štvrtok 30. marca 2017 za svojimi kamarátmi „osmijankovcami“ – žiakmi, ktorí sú zapojení do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom.

Deň ľudovej rozprávky 2017
Myšlienka sláviť Deň ľudovej rozprávky vznikla v rámci kampane „Slovensko Dobšinskému“ pri príležitosti 180. výročia od jeho narodenia. Bolo to v roku 2008. Odvtedy každý rok 16. marca v knižniciach, školách, škôlkach a možno aj v domácnostiach ožívajú rozprávkové postavy a ich príbehy. Aj naša knižnica 16. marca oslavovala slovenského rozprávkara.

Týždeň mozgu 2017
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60-tich  krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Aj v priestoroch Obecnej knižnice sme zorganizovali zaujímavé podujatie s touto tematikou pre našich seniorov.

8. 6. 2022
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah