Podujatia_cl_2 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Marec - mesiac knihy
Už tradične mesiac marec spájame s mesiacom knihy. Keď nazrieme do histórie, zistíme, že je tomu tak už od roku 1955. Symbolika je spojená so zberateľom a potulným predavačom slovenských a českých kníh Matejom Hrebendom, ktorý ako nevidiaci chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. V marci 10. (1796) sa narodil, v marci 16. (1880) zomrel.

Aj návštevnosť našej knižnice je v mesiaci marec každý rok najvyššia. Ani tento rok nebol výnimkou. Okrem stálych čitateľov, ktorí sú u nás zaregistrovaní, prichádzali k nám aj naši hostia od najmenších škôlkarov až po seniorov.

Deťom z Materskej školy patrili tri dni v rámci mesiaca marec. Väčšina z nich prišla k nám po prvýkrát a veľmi sa tešili novému prostrediu, informáciám o počte kníh v našej knižnici, o tvorbe kníh, o možnostiach, ako sa stať čitateľom knižnice, o povinnostiach a právach čitateľov a rôzne iné.

Síce deti v tomto veku ešte čítať nevedia, ale aj napriek tomu si u nás našli knihy, ktoré s bohatými ilustráciami, rôzne leporelá, detské encyklopédie a i. Niektoré z nich sa do knižnice odvtedy pravidelne vracajú so svojimi rodičmi alebo so staršími súrodencami.

Naši škôlkari nás za čas, ktorý sme im venovali, obdarovali svojimi výtvarnými prácami, ktoré zdobia naše priestory. Okrem iných sme dostali vlastnoručne vyrobené XXL leporelo s rozprávkou O troch prasiatkach.

Pravidelne počas celého školského roka, v rámci čitateľského krúžku, našu knižnicu navštevujú aj žiaci zo 4. A triedy zo základnej školy so svojou učiteľkou Mgr. Lozinskou. Deti sa tešia na každé stretnutie u nás. Samozrejme, že nesmeli chýbať ani v mesiaci, ktorý zvlášť patrí knihe.

Aj členovia Klubu dôchodcov z našej obce si v marci urobili exkurziu v Obecnej knižnici. So záujmom si prezreli nielen samotný priestor knižnice ale aj Maľareň Szinyei Merse Pála. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity s našimi skôr narodenými spoluobčanmi, hlavne počas jesenných a zimných mesiacov.

V marci u nás nechýbali ani žiaci zo Špeciálnej školy v Jarovniciach. Navštívili nás žiaci 3. a 7. ročníka v sprievode učiteľov a asistentov. Chlapcov zaujímali predovšetkým knihy o športe, o zvieratách, o hubách. Dievčatá zase vyberali z políc kuchárske knihy. Najväčší záujem zo strany žiakov bol o rozmermi najväčšiu knihu O zvieratách, ktorú máme v našej knižnici.

Našimi registrovanými čitateľmi sú aj deti zo školského klubu pri základnej škole, ktoré nás pravidelne navštevujú každý mesiac. V marci nás navštívili 2 krát. Okrem pravidelnej výpožičky, strávili u nás v rámci svojich aktivít aj jedno odpoludnie pri maľovaní svojho obľúbeného rozprávkového hrdinu. Možno v ich radoch rastie budúci ilustrátor. Ich kresby zdobia priestory našej čitárne.

Obecná knižnica v rámci Mesiaca kníh prichádza pre svojich zaneprázdnených alebo aj zábudlivých čitateľov, s ponukou vrátenia zapožičaných kníh bez sankčných poplatkov. Tešíme sa, že sa nám do knižnice opäť vrátili ,,zabudnuté“ knihy, ktoré čakajú na ďalších čitateľov.
11. 10. 2022
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah