Podujatia_cl_5 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Počítačové centrum - celý článok
V počítačovom centre, ktoré je súčasťou Obecnej knižnice, sme ukončili ďalší, v poradí už tretí kurz pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Túto príležitosť využilo celkom 143 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 6 dospelých osôb, z toho 2 ženy.

O kurz prejavili záujem predovšetkým chlapci v počte 98 a zvyšok tvorili dievčatá v počte 45. Veková kategória bola od 8 do 14 rokov. Možnosť využívať počítačovú miestnosť aj v rámci školských aktivít zareagovala p. učiteľka Mgr. Mrvová zo Základnej školy s materskou školou v Jarovniciach so svojimi žiakmi piateho ročníka.

Keďže prihlásení žiaci majú vyučovanie nielen v dopoludňajších hodinách, ale aj v popoludňajších, kurzy boli prispôsobené ich podmienkam a požiadavkám. Z prihlásených sme vytvorili 10 skupín, z toho 6 skupín dopoludnia a 4 popoludní. S každou skupinou sme sa spoločne stretávali raz týždenne jednu hodinu. Dospelí navštevovali kurzy individuálne v závislosti od ich povinností a možností.

V súčasnosti na hru a zábavu stále viac a viac detí využíva rôzne informačné technológie namiesto tradičných hračiek. Naším cieľom bolo aj v počítačovom centre oboznámiť deti s elementárnymi princípmi ovládania počítačov, podporovať ich vzdelávanie, detskú tvorivosť a fantáziu. V jednotlivých aktivitách sme sa zameriavali aj na to, aby dieťa využívalo počítač a detské edukačné programy ako aktívny účastník. Dôraz sme kládli na to, aby predovšetkým pri hre dieťa zažilo úspech, ktorý mnohým z nich v reálnom živote chýba.
8. 5. 2019
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah