Podujatia_cl_6 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Szinyei Merse Pál – 170. výročie jeho narodenia - celý článok
Dňa 22.6.2015 sme v priestoroch barokového kaštieľa spomínali na život a dielo umelca svetového mena, ktorý je pochovaný na miestnom cintoríne. 2. februára tohto roku uplynulo 95. rokov od jeho smrti a 4. júla 170. rokov od jeho narodenia. Pozvanie pána starostu prijali a osláv sa zúčastnili okrem iných aj pokrvní príbuzní umelca žijúci v Maďarskej republike.

Oslavy sme začali pietnou spomienkou o 13:30 hod. na cintoríne v Jarovniciach pri maliarovom hrobe, nad ktorým sa vypína drevený kríž, ako si to vo svojej skromnosti želal aj on sám osobne na smrteľnej posteli.

Celé zhromaždenie privítal a samotnú spomienku za zomrelých predkov viedol na cintoríne miestny kňaz Radoslav Gejguš. Po spoločných modlitbách, ktoré zazneli v slovenskom aj maďarskom jazyku, umelcove žijúce pravnučky s rodinami, poslanec národnej rady SR a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, generálny konzul Maďarskej republiky na Slovensku Adam Szesztay, zástupcovia Maďarskej národnej galérie v Budapešti, zástupcovia umeleckej školy zo Szirmabesenyő a starosta obce Jarovnice položili na hrob vence a kvety na pamiatku umelca.

Z cintorína sa všetci hostia presunuli do kaštieľa, kde v priestoroch „Maľarne Szinyei Merse Pál“ pokračovali oslavy.

Moderátorka celej slávnosti Janka Marcinčinová privítala všetkých prítomných a pokračovali príhovory a pozdravy domácich aj zahraničných hostí.

Riaditeľka kaštieľa Mária Dobrovičová nám vo svojom príhovore predstavila zámer obce a realizáciu projektu o rekonštruovaní kaštieľa. V nových priestoroch okrem knižnice a počítačového centra je z úcty a vďaky k maliarovi a dielu, ktoré po sebe zanechal zriadená „Maľareň“, ktorú zdobia faksimílie – verné napodobeniny obrazov Szinyei Merse Pál. V októbri minulého roka bola inštalovaná 1. časť stálej expozície a dnes, z príležitosti tejto oslavy, sa zbierka obrazov rozšírila. Dnes „Maľareň“ zdobí 49 nádherných obrazov, ktoré vo svojich formátoch odrážajú skutočnú veľkosť originálov.

S novými poznatkami a perličkami zo života umelca nás obohatila kurátorka tejto výstavy Andrea Spišaková. Jej príspevok v zastúpení prečítala jej dcéra Monika Spišaková.

V mene pokrvnej rodiny Szinyei Merse Pál sa k prítomným prihovorila Dr. Bajzáné Szinyei Merse Anna, umelcova pravnučka a kunsthistorička, ktorá vyslovila svoju vďačnosť vedeniu obce, že nezabúda na ich predka aj ctia si ho aj po toľkých rokoch.

Za vzájomnú spoluprácu a pozvanie poďakoval pánu starostovi aj zástupca Maďarskej národnej galérie v Budapešti Szücs György.

Starosta obce v závere oficiálnej časti osláv osobne poďakoval všetkým, ktorí prijali jeho pozvanie a slávnostne otvoril druhú časť stálej výstavy umelcovej tvorby.

Niekto múdry raz povedal: „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“ Szinyei Merse Pál do svojich obrazov zakomponoval svoj úprimný vzťah k prírode a krajine, v ktorej žil a tvoril. I keď originály jeho tvorby sa nenachádzajú na našom území, práve otvorením „Maľarne“ chceme poukázať na jeho spätosť s rodným krajom a prehlbovať vzťahy medzi národmi a národnosťami a priblížiť sa aj takouto formou výtvarnej verejnosti.

Bc. Dobrovičová Mária
11. 10. 2022
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah