Zmluvy 2015 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2015 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyDátum zverejnenia
145/2013 - dodatok č. 1
IKARO s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme č. 145 2013
Úprava pôvodnej zmluvy v časti špecifikáca zariadenia
1.9.2015
13.9.2015
ZM2007892
Rozhlas a televízia Slovenska
Licenčná zmluva
Licencia k audiovizuálnemu dielu „Šarišský maliar Szinyei Pál Merse"
147,08 € bez DPH1.6.201531.5.2016
13.9.2015
9104990702
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávka plynu SPP a Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

1.3.2015
13.9.2015

Ing. Marcinko Matúš - DAMAD
Dodanie tovaru - čistiacich prostriedkov

13.2.201513.2.2019
13.9.2015
Ing. Marcinko Matúš - DAMADKúpna zmluva na dodanie tovaru - kancelárske potreby
Dodanie tovaru - kancelárskych potrieb
30.1.201531.1.2019
13.9.2015
7. 9. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah