Fotogaléria 2022 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Fotogaléria z roku 2022
"Z úcty k životu..."
Exkurzia maďarských študentov
Deň ľudovej rozprávky
Deň mozgu v našej knižnici - školáci
Marec mesiac knihy - ZŠ Jarovnice 192
Marec mesiac knihy - Špeciálna základná škola
Marec mesiac knihy - ZŠ s MŠ Jarovnice
Marec mesiac knihy - škôlkari
Škôlkari v Maľarni
8. 6. 2022
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah