Zmluvy 2013 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2013 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyDátum zverejnenia
24ZVS 00006755571
Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení
Pripojenie do distribučnej sústavy
1.1.2014
13.9.2015
5100982788S/2013
Východoslovenská energetika a.s.
Združená dodávka elektriny

13.12.2013

13.9.2015

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva o dodávke plynu
Dodávka plynu

1.3.201328.2.201513.9.2015

MADE spol. s.r.o.
Elektronické zasielanie faktúr

28.2.2013
13.9.2015
U1370/2013
MADE spol. s.r.o.
Licenčná zmluva č. U1370/2013
Používateľská licencia a systémová podpora k programovému vybaveniu IS pre obce a mestá URBIS®

26.2.2013
13.9.2015

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Komisionárska zmluva
Poskytovanie služieb definovaných dodatkami k tejto zmluve
8.1.2013
13.9.2015

Telefónica Slovakia, s.r.o
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2
02 Fér s platbou na faktúru

4.1.2013
13.9.2015
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah