Zmluvy 2018 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2018 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetDátum účinnosti zmluvyDátum zverejnenia

Marek Sirotňák - počítačové služby
Podpora a služby v oblasti informačných technológií
31.12.2018
31.12.2018

PP PROTECT s.r.o.
Implementácia novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie a bezpečnostných opatrení v súlade s GDPR
1.6.201831.5.2018

PP PROTECT s.r.o.
Určenie zodpovednej osoby
Určenie zodpovednej osoby
1.6.201831.5.2018
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah