Podujatia 2017 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Podujatia v roku 2017
Ochorenia seniorského veku
Obecná knižnica Jarovnice už tradične organizuje podujatia pre obyvateľov našej obce rôznej vekovej kategórie. Ani tentokrát tomu nebolo inak.

V jedno stredajšie popoludnie, 22. novembra 2017 v čase o 13,30 hod  mali naši seniori možnosť zúčastniť sa zaujímavej prednášky na tému ,,Ochorenia seniorského veku“, ktorú nám sprostredkoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.

Staroba je prirodzený stav, pri ktorom sa mení náš organizmus, oslabuje sa imunita, fyzická aj duševná kondícia. Vyšší vek prináša so sebou množstvo závažných aj menej závažných ochorení. Prítomní, ktorí sa prednášky zúčastnili, okrem iného dostali cenné informácie o vysokom krvnom tlaku, o tom, ako ho správne merať a ako často, čo spôsobuje zvýšený cholesterol a či je možné ho zistiť aj bez odborného lekárskeho vyšetrenia a mnoho ďalších užitočných rád.  

Svojimi skúsenosťami, poznatkami a postrehmi sa všetci aktívne zapájali do debaty a pýtali sa, čo ich zaujíma.

A ako sme sa dozvedeli, predpokladom dlhého a zdravého života je správna výživa, dostatočný pitný režim, pohyb a pravidelné prechádzky spojené s pobytom na čerstvom vzduchu.
Osmijanko druhýkrát v našej knižnici
V dňoch 14. 11. 2017 a 16. 11. 2017 sme slávnostne odštartovali Osmijanka v našej knižnici. Do projektu sme zapojili 2 súťažné kolektívy zo ZŠ Jarovnice 192 – triedy 4. A a 4. B, preto sme aj slávnostné štartovanie robili dvakrát.

Čitateľská súťaž „Čítame s Osmijankom“ na Slovensku už odštartovala svoj 14. ročník a má medzi čitateľmi a pedagógmi v knižniciach a školách veľký úspech. Osmijanko sa rozhodol, že v 14. ročníku bude naďalej zveľaďovať literárnu záhradu s pomocou nekonečnej fantázie všetkých zapojených súťažných kolektívov.

Aj naša knižnica po minuloročnom prvom úspešnom ročníku už netrpezlivo čakala na zverejnenie propozícií nového ročníka. Aj v tomto školskom roku chceme v našich čitateľoch vzbudiť radosť z čítania, túžbu vzdelávať sa, zlepšiť im čitateľské návyky cez nové príbehy, aktivity, ktoré ponúka nový súťažný zošit.

V Tretej Osmijankovej literárnej mape je tohto roku ukrytých 8 rád ako čítať, ktoré napísal Lev Nikolajevič Tolstoj pred vyše sto rokmi a sú stále aktuálne. Postupne ich budeme pri spoločnom putovaní objavovať spolu s ďalšími ukrytými literárnymi otázkami. Spolu s Osmijankom a Osmidunčom sa tešíme na nové zážitky s našimi Osmijankovcami.
Bezpečná jeseň života
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a mesiac október je už dlhodobo spojený s prívlastkom – Mesiac úcty k starším. Práve seniori sú tí, ktorí sa často stávajú obeťami kriminality. Preto sa aj naša organizácia v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Prešove zapojila do celoslovenského policajného projektu „Bezpečná jeseň života“.

Stretli sme sa s našimi seniormi v stredu 25.10.2017 o 10:00 hod. Policajné školenie bolo pod vedením skúsenej policajtky z odboru komunikácie a prevencie Mjr. JUDr. Kataríny Šmelkovej, ktorá teoretickú časť doplnila vlastnými skutočnými príkladmi, a tak poskytla našim seniorom nielen informácie z oblasti prevencie kriminality, ale skutočný obraz, ako to môže v prípade neinformovanosti  a dôveryhodnosti k cudzím ľuďom dopadnúť v praxi.

Účastníci školenia, naši seniori, dostali konkrétne návody, ako môžu oni sami prispieť k zvýšeniu svojej osobnej bezpečnosti doma, ale aj na ulici. Taktiež dôležité informácie o tom, ako sa nestať obeťou zlodejov a podvodníkov, ako sa nedať nachytať podomovým predajcom či nátlakovým predajným akciám a čo robiť v prípade, ak sa predsa len stanú obeťou zločinu.

Na záver každý účastník prednášky si so sebou odniesol malý darček − reflexný pásik ,,Pomáhať a chrániť“, ktorý má rovnako prispievať k ich bezpečnosti ako účastníkov cestnej premávky.
Osmijankova literárna záhrada
Do odvážneho dobrodružného putovania s Osmijankom sa v 13. ročníku pustilo 8279 žiakov z 276 školských kolektívov z rôznych kútov Slovenska. Do tohto celoslovenského projektu sa zapojili cez našu knižnicu aj 2 kolektívy žiakov zo ZŠ Jarovnice 192. Dňa 8. júna 2017 sme s našimi „osmijankovcami“, žiakmi z 3. A a 4. A triedy slávnostne ukončili veľké literárne 6 mesačné putovanie. Ako vyzeralo naše putovanie za peknými knižkami, nezvyčajnými dobrodružstvami a ich hrdinami?

Na úplnom začiatku nášho putovania sme sa zoznámili s Osmijankom a jeho mamou Kristou Bendovou. Z vlastne vyrobených kapsičiek sme vyberali Osmijankove rozprávky a takto sme spoznávali nášho kamaráta,  ktorého potom deti nakreslili.

V ďalekom Švédsku sme spoznali  tetu Astrid Lindgrenovú, slávnu spisovateľku, autorku knižky o  Pippi Dlhej Pančuche. Vyrábali sme vily Vilôčky pre Pippi Dlhú Pančuchu a nakoniec z toho bolo 3D mestečko pre všetky postavičky z príbehu.

Na Zamagurí pod Muráňom vyrástol Peter Glocko, autor kníh pre deti a mládež. V rozprávke o obryni Babuli sme sa dostali do tajomného sveta pastierikov Jendruša a Janteka. Naučili sme sa spievať pesničku Pod Muráňom stojí lipka zelená.

Keď sme sa s Osmijankom pohli ďalej, zbadali sme okolo seba veľa hávede, ktorá do každej správnej záhrady patrí. Čo je to Hávedník, sme sa dozvedeli z knižky českého spisovateľa Jiřího Dvořáka. Hádali sme hádanky o hmyze, vyrábali sme v nadživotnej veľkosti hávednícke zvieratká, ktoré poznáme.

Spisovatelia Krista Bendová a Tomáš Janovic vymysleli triedu, v ktorej sa okrem prírodopisu či hudobnej výchovy vyučuje žalovanie, šepkanie, klebetenie. Vypočuli a prečítali sme si básne o celkom (ne)obyčajnej triede Kristy Bendovej, akou je aj tá naša. Deti vyrábali vlastné rozvrhy hodín, kde sa objavili hodiny ako šuškanie, tancovanie, opisovanie, spanie a mnoho ďalších.

Cestou z neobyčajnej triedy sme v záhrade objavili domček a v ňom spolu so spisovateľom Dušanom  Dušekom  aj  jeho knižku Babka na rebríku. Vyrobili sme rebríky zo zápaliek pre našu babku, a stromy dobrých skutkov pre celú triedu.

Putovali sme ďalej a dostali sme sa do začarovanej krajiny, kde sme pribehli na pomoc Osmijankovi. Pre deti sme si pripravili osem prekážok podľa prekážkových rozprávok, ktoré museli rovnako ako Osmijanko prekonávať. Hádali hádanky, spievali, ochutnávali neznáme jedlá, vymýšľali rýmy, aj si zašportovali. Po každej zdolanej prekážke získali slová, ktoré nakoniec zložili do šifry na záchranu princeznej.

Potom nás Osmijanko zaviedol do Zapadáčika, v ktorom bývala naša kamarátka Johanka, hrdinka z knihy od spisovateľky Tone Revajovej. Deti písali list, ktorý mali možnosť vložiť do obálky a napísať adresu. Podobne ako Johanka dostala na pamiatku diplom od svojich spolužiakov,  aj naše deti vyrobili  diplomy pre svojich kamarátov.

Na poslednom stretnutí sme vytvorili vlastný knižný strom, kde jeden list stromu predstavoval  jedno naše stretnutie. Každý „osmijankovec“ dostal aj pamätný lístok z Osmijankovej literárnej záhrady a malý darček.

Naša knižnica sa zapojila do projektu po prvý krát. Mali sme aj trocha obavy, ako to naše deti zvládnu, či tie úlohy nebudú náročné. Už pri prvom stretnutí sa naše obavy rozplynuli. Touto cestou chcem poďakovať aj triednym učiteľkám Mgr. Mitrovej Alene a Mgr. Kandráčovej Kataríne za ich ochotu pripravovať sa s deťmi na tieto stretnutia, pretože oni najlepšie vedeli o schopnostiach  a talentoch svojich detí.
„Čítajme si 2017“
Na Slovensku sa už po desiatykrát  mali  možnosť knižnice a školy zapojiť do hromadného čítania detských kníh spolu so svojimi čitateľmi a žiakmi. Do 6 hodinového čitateľského maratónu sa už po štvrtýkrát zapojila aj naša Obecná knižnica.

Priestory našej knižnice naplno ožili 31.5.2017, keď od rána od 9-tej hodiny až dopoludnia do 15-tej sa u nás vystriedalo 150 detí spolu v sprievode učiteľov a asistentov. Pozvanie k spolupráci prijali učitelia a žiaci obidvoch základných škôl v našej obci a my sme tak mohli spolu odštartovať 10 celoslovenský ročník čitateľskej súťaže Čítajme si 2017.

Cieľom celej akcie je poukázať na význam detskej literatúry pre čitateľa, ktorá hovorí ich jazykom. Mladší žiaci čítali  knihy od Dušeka Dušana: Babka na rebríku a Pištáčik. Starší žiaci spoznávali hrdinov  z kníh od Toni Revajovej: Zlom väz Johanka a Johankina veľká rodina.

Tohto roku sa zapojilo oficiálne na Slovensku 46 040 detí.
Spracovala: Bc. Mária Dobrovičová
Pasovanie prvákov za čitateľov
Naša knižnica ani tento rok nezabudla na svojich najmenších čitateľov. V stredu 17. mája  sa v našej knižnici po druhýkrát uskutočnilo podujatie, keď jedenásť prvákov zo školského klubu pri ZŠ s MŠ v Jarovniciach bolo slávnostne pasovaných za čitateľov knižnice.

Sľubu prvákov predchádzalo splnenie úloh, kde deti dokázali, ako sa za celý školský rok skamarátili s abecedou. Ukázali, že poznajú písmenká, prečítali nám básničky, zahrali divadielko  a pohľadali stratenú abecedu. Pri plnení úloh ich povzbudzovali kamaráti druháci zo školského klubu. Po prečítaní sľubu, v ktorom sa zaviazali chrániť slovo a knihy, boli následne mečom pasovaní. Nakoniec sa nám podpísali na pamätnú listinu, ktorá teraz zdobí našu knižnicu. Na pamiatku si odniesli pamätný list a malý darček.

Želáme našim novým čitateľom veľa radosti z prečítaných kníh a veríme, že sa v knižnici budeme naďalej pravidelne stretávať.
Noc s Andersenom 2017
V piatok 31. 3. 2017 sa na Slovensku uskutočnil už 12. ročník medzinárodného podujatia Noc s Andersenom, počas ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú noc na „spacích miestach“ v takmer 240 verejných a školských knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska rekordných 10 400 slovenských detí. Priestory našej knižnice sa premenili tento rok na rozprávkovú noc už po druhýkrát.

Úspešné podujatie na Slovensku od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) a zatiaľ každý rok bol prekonaný rekord v počte zúčastnených detí. Od prvého ročníka na Slovensku až do  tohtoročného podujatia bolo "nakazených čítaním" už viac ako 77 000 slovenských detí. Rozprávková noc sa koná vždy v piatok s dátumom blížiacim sa ku dňu narodenín dánskeho rozprávkara – Hansa Christiana Andersena (2. apríl 1805).

Aj nás v knižnici veľmi potešil zvýšený záujem detí prežiť rozprávkovú noc v priestoroch kaštieľa. Na kamarátkach karimatkách prežilo krátku noc 25 detí vo veku od 6 do 12 rokov a 6 dospelí, ktorí tvorili organizačný a zabezpečovací tím.

Na začiatku deti odovzdali svoje „vstupenky“  v podobe nakreslených obrázkov ich obľúbených rozprávkových hrdinov a podpisom  na pergamen, sa stali právoplatnými účastníkmi podujatia. Počas celej noci deti mali rôzne aktivity nadväzujúce na Andersenove rozprávky, začo si vyslúžili rôzne predmety, ktoré im umožnili vstup do podzemia. Deti ukázali svoju odvahu, kde im bol za odmenu odovzdaný poklad v podobe darčekov a pamätných listov.

Deti mali obrovskú výdrž a do neskorej noci ešte pozerali Andersenove rozprávky. Aj ráno vstali naše detské lastovičky veľmi zavčasu a štebotali o svojich krásnych zážitkoch.

Ďakujeme učiteľke Danke Hrehovej zo SZUŠ ALTAMIRA a jej pomocníkom pri organizovaní programu. Tešíme sa na ďalší ročník Noci s Andersenom v roku 2018.
O Guľkovi Bombuľkovi
Obyčajný Guľko Bombuľko, rozprávková postavička z vlny, si už desiatky rokov  podmaňuje srdcia malých i veľkých čitateľov. Do našej knižnice Guľko Bombuľko doputoval vo štvrtok 30. marca 2017 za svojimi kamarátmi „osmijankovcami“ – žiakmi, ktorí sú zapojení do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom.

Pri živom a veľmi pútavom inscenovaní príbehu o malom klbôčku vlny sa deti dozvedeli ako sa Guľko narodil, ako sa stratil, ako žil na gazdovskom dvore spolu so zvieratkami, ako sa snažil každému pomáhať a popritom sa po troške rozdával, zmenšoval sa. Celý príbeh sa odohrával  v znamení priateľstva a poukázaním na dôležité hodnoty v živote detí, ako dôležité je vedieť si ochotne a nezištne pomáhať v každom veku, rozdávať sa. Atmosféru a dobrú náladu vyčarili okrem Guľka aj zvieracie bábky.

V druhej časti programu si naši „osmijankovci“  sami v tvorivej dielni vyrobili veselú záložku do knihy s Guľkom Bombuľkom.

Program Inscenované čítanie O Guľkovi Bombuľkovi nám predviedla profesionálna bábkoherečka, Barbora Zamišková, prodekanka pre študijnú činnosť na divadelnej fakulte VŠMU.
Deň ľudovej rozprávky 2017
Myšlienka sláviť Deň ľudovej rozprávky vznikla v rámci kampane „Slovensko Dobšinskému“ pri príležitosti 180. výročia od jeho narodenia. Bolo to v roku 2008. Odvtedy každý rok 16. marca v knižniciach, školách, škôlkach a možno aj v domácnostiach ožívajú rozprávkové postavy a ich príbehy. Aj naša knižnica 16. marca oslavovala slovenského rozprávkara.

Ponuku prehĺbiť si vedomosti o Pavlovi Dobšinskom prijali v dopoludňajších hodinách piataci zo ZŠ Jarovnice 192 a odpoludní žiaci zo Školského klubu pri ZŠ s MŠ v Jarovniciach.

O tom, že Pavol Dobšinský sa narodil 16. marca 1828 v Slavošovciach, že celý život zbieral slovenské rozprávky, okrem toho bol aj pedagógom, redaktorom, publicistom, etnológom, prekladateľom a mnoho iných zaujímavostí z jeho života – sa naši návštevníci dozvedeli formou prezentácií o jeho živote a diele.

V druhej časti programu sme sa im snažili ukázať bohatstvo ľudových rozprávok zábavnou formou cez rôzne doplňovačky, osemsmerovky, skladačky, hádanie významu zastaraných slov...

Každý rok je pre deti v tento deň vymyslená nová súťaž. Rok 2017 je na tému: Poskladaj si ľudovú rozprávku. Propozície súťaže nájdete na stránke www.murovacitaren.sk (Už neaktuálne). Súťaž trvá do 31.5.2017. Zapojte vaše deti do súťaže a ukážte im, že ľudové rozprávky sú stále krásne a aktuálne.
Týždeň mozgu 2017
Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60-tich  krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Aj v priestoroch Obecnej knižnice sme zorganizovali zaujímavé podujatie s touto tematikou pre našich seniorov.

Celosvetová kampaň Týždeň mozgu, ktorý pripadol tento rok na 13. − 19. marca 2017 na Slovensku už po desiatykrát, zastrešuje Slovenská Alzheimerová spoločnosť a Úrad verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky.  Podobne ako po minulé roky mali Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov.

V našej knižnici sme sa z tohto dôvodu stretli so seniormi z klubu dôchodcov v stredu 15. marca.  Porozprávali sme sa o fungovaní mozgu, o rôznych zaujímavých faktoch a tipoch pre lepšiu pamäť. Spoločne sme si potrápili svoje mozgové závity formou kognitívnych cvičení a rôznych zaujímavých aktivít ako tvorenie slov, doplňovanie čísel, hľadanie dvojíc a slovné analógie.

Ľudský mozog sa vyvíja do 40. roku života. Potom je už na každom z nás, ako si ho vieme potrápiť, aby náš mozog nezlenivel. A to je dôležité v každom veku. Knihy na tému ako si trénovať mozog a pamäť si môžete vypožičať aj v našej knižnici.
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah