Zmluvy 2021 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2021 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetDátum účinnosti zmluvyDátum zverejnenia

Marek Sirotňák - počítačové služby
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí služieb (164 kB, pdf)
Úprava hodinovej sadzby
31.12.2021
31.12.2021
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah