Ochrana osobných údajov - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
DOKUMENTY
Ochrana osobných údajov
29. 7. 2022
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
VÝPOŽIČNÝ ČAS
Pondelok                  
Utorok                       
Streda                       
Štvrtok                      
Piatok                        
                       8:00 - 17:00
                       10:00 - 15:00
                       8:00 - 17:00
                       8:00 - 15:00
                       8:00 - 13:00
Prestávka na obed denne v čase od 12:00 – 12:30
Návrat na obsah