Zmluvy 2019 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2019 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum zverejnenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Osobitné dojednania k zmluve

1.8.2019
20.6.2019

SVOP, spol. s r. o.
Prístup do portálu poskytovateľa a podpora zákazníka

17.1.2020
16.1.2020
26.07.2020
Web dizajn:
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah