Podujatia 2014 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Podujatia v roku 2014
„Čítajme si 2014“
Vo štvrtok 5.6.2014 bolo vo viacerých knižniciach na Slovensku veľmi rušno. Výnimkou tento rok nebola ani naša Obecná knižnica v Jarovniciach. V tento deň prebiehal v knižniciach celoslovenský projekt Čítajme si a my sme sa zapojili po prvýkrát. Išlo o najpočetnejší detský čitateľský maratón, ktorý organizovala Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF.

Spolupracovali sme so základnými školami v našej obci, ktoré túto akciu privítali s radosťou, a tak sme dokázali vytvoriť harmonogram maratónu. Keďže naša obec je špecifická početnou rómskou populáciou, o to viac sme sa tešili, že sa do čítania zapojili aj rómski žiaci. Pre veľký záujem zúčastnenia sa projektu, sme vytvorili dve paralelné miesta na čítanie. Žiakom, učiteľom a samozrejme aj nám sa to veľmi páčilo, čo k atmosfére celého dňa len pridalo na kráse a chuti čítať.

Z dvoch základných škôl sa samotného čítania, a tým aj zapísania sa do rekordu, zúčastnilo spolu 127 detí.

Vedenie Obecnej knižnice týmto vyjadruje vďaku všetkým zúčastneným žiakom, učiteľom a samozrejme aj riaditeľom škôl, ktorí boli ochotní zapojiť sa do projektu. Taktiež ďakujeme aj terénnym asistentkám, ktoré sa aktívne podieľali na priebehu samotného čítania.

Veríme, že o rok nás bude viac.
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah