Zmluvy 2012 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2012 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum ukončenia zmluvyDátum zverejnenia
P-4209007500Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Zmluva o využívaní elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Využívanie elektronických služieb

19.4.2012
13.9.2015
U910/2012
MADE spol. s.r.o.
Kúpna zmluva č. U910/2012
Používateľské práva k programovému vybaveniu IS pre obce a mestá URBIS®

12.3.2012
13.9.2015

Sociálna poisťovňa
DOHODA o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného
Používanie elektronických služieb

17.1.2012

13.9.2015
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah