Zmluvy 2022 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2022 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Marek Sirotňák - počítačové služby
Úprava zmluvy dodatkom
31.12.2022
31.12.2022

Rozhlas a televízia Slovenska
Licenčná zmluva (1,8 MB, pdf)
Udelenie licencie na použitie audiovizuálneho diela pod názvom "Šarišský maliar Szinyei Pál Merse"
30.6.2022
29.6.2022
7. 9. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah