Zmluvy 2020 - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
Prehľad uzatvorených zmlúv v roku 2020 v rámci povinného zverejňovania
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetDátum účinnosti zmluvyDátum zverejnenia

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Osobitné dojednania k zmluve
1.8.2021
15.12.2020

Krajské múzeum v Prešove
Výpožička zbierkových predmetov
13.7.2020
13.7.2020

PP PROTECT s.r.o.
Zmena článku 3, bod. 1
24.1.2020
23.1.2020
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah