Počítačové centrum - Obecná knižnica

Prejsť na obsah
POČÍTAČOVÉ CENTRUM
Súčasťou príspevkovej organizácie je Počítačové centrum, ktoré slúži nielen občanom obce, ale aj celého regiónu na výchovno-vzdelávacie účely. Počítačové centrum umožňuje získanie základných počítačových zručností formou bezplatných kurzov pre začiatočníkov a pokročilých, prístup k internetu.

Pre návštevníkov centra je k dispozícii 19 osobných počítačov, 15 z nich je určených pre priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, kurzy a 4 pre tzv. rýchly prístup a na individuálne vzdelávanie. Pre systematickú výučbu je v centre aj dataprojektor a interaktívna tabuľa. Materiálne vybavenie centra bolo súčasťou už spomínaného projektu.

Našim cieľom je vzbudiť záujem u detí, mladých, nezamestnaných, starších a inak znevýhodnených skupín o možnosti využitia ponúkanej informačnej a komunikačnej techniky.

Kurzy prebiehajú po dobu 3 mesiacov, kde sa účastníci majú možnosť naučiť základné informácie o počítači, o používaní základných programov, ktoré tvoria súčasť MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), o tvorbe e-mailových schránok, o využívaní internetu na vyhľadávanie informácií a na komunikáciu so svojimi blízkymi prostredníctvom informačnej techniky.

Počítačové centrum aktívne funguje od 1.4.2014. K 31.12.2014 sme zrealizovali 2 kurzy pre deti zo základných škôl  a 1 individuálny kurz pre dospelých s celkovým počtom 145 účastníkov – z toho 6 dospelých. Priestory počítačového centra sú k dispozícii aj pre školy, ktoré sídlia v našej obci, na hodiny informatiky a realizovanie počítačových krúžkov.
METODIK POČÍTAČOVÉHO CENTRA
Mgr.  Katarína Lopuchovská
0948 198 170
FOTOGALÉRIA POČÍTAČOVÉHO CENTRA
13. 10. 2023
Web dizajn:   
Posledná aktualizácia obsahu
Na stránke prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR
o štandardoch pre infomačné systémy verejnej správy
Sídlo bez cookies
Obecná knižnica na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša knižnica riadi.
OBECNÁ KNIŽNICA
Jarovnice č. 225, 082 63
Tel.: 051/3811 856
IČO: 42090075
Návrat na obsah